Algemene voorwaarden

Artikel 1 Gegevens van de webshop

               Lieveke Sieraden

               Spechtlaan 7

               3871 HE Hoevelaken

               email: lievekesieraden@gmail.com

               KvK 57715904

               Btw-indificatienummer: NL171455824B01


 

Artikel 2 - Algemeen

Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Lieveke Sieraden accepteert de klant uitdrukkelijk deze voorwaarden.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Lieveke Sieraden zijn overeengekomen.

Artikel 3 - Aanbiedingen en overeenkomsten

Alle aanbiedingen op de website van Lieveke Sieraden zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

Een overeenkomst tussen Lieveke Sieraden en de klant komt tot stand nadat de klant een bestelling heeft geplaatst op de website van Lieveke Sieraden waarna een bevestigingsmail van Lieveke Sieraden is ontvangen.

De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

een omschrijving en de prijs van het product dat door de klant is gekocht

klantgegevens als naam, woonadres en e-mailadres en telefoonnummer van de klant

het rekeningnummer van Lieveke Sieraden waarop het verschuldigde bedrag dient overgemaakt te worden

het ordernummer van de overeenkomst

het e-mailadres van Lieveke Sieraden, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

de kosten van verzenden

Artikel 4 - Prijzen en betaling

Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro en inclusief btw en exclusief verpakkings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

De klant dient de verschuldigde bedragen vooraf over te maken

Artikel 5 – Verzendkosten

Lieveke Sieraden verzendt via verzekerde verzending met DHL post. Uw bestelling kan voor 6,50 bij u worden thuisbezorgd in Nederland, in Duitsland voor 12,50 en  West-Europa voor 15,50

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om uw bestelling als niet verzekerde brievenbuspost te laten versturen. In dat geval is Lieveke Sieraden nimmer aansprakelijk te stellen voor schade tijdens transport of verlies van de artikelen.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

De klant heeft de bevoegdheid om binnen veertien werkdagen na ontvangst van het bestelde product de onderliggende overeenkomst met Lieveke Sieraden te herroepen. Uitgesloten zijn die artikelen die speciaal op bestelling voor de klant zijn gemaakt. Dit dient uitdrukkelijk bij die artikelen te worden vermeld.

Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Lieveke Sieraden retourneren, conform de door Lieveke Sieraden verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Lieveke Sieraden zal, in het geval van retourneren, het al betaalde bedrag, exclusief de verzendkosten, binnen redelijke termijn terug betalen

Lieveke Sieraden behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen, wanneer het vermoeden bestaat dat het product is gebruikt of door de schuld van de klant is beschadigd. Hiervan zal Lieveke Sieraden de klant schriftelijk van op de hoogte stellen.

Artikel 7 - Klachten

Alle klachten zullen door Lieveke Sieraden serieus in behandeling worden genomen.

De klant dient een klacht kenbaar te maken per post of per e-mail.

Artikel 8 - Persoonsgegevens

Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

Lieveke Sieraden geeft geen gegevens door aan derden. .

Artikel 9 - Diversen

Indien door Lieveke Sieraden gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden te eisen.

Artikel 10 - Toepasselijke recht

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Lieveke Sieraden is het Nederlands recht van toepassing.